Persoane Juridice

Pasii de urmat de catre proprietarii – persoane juridice – de vehicule mai vechi de 8 ani, care doresc sa beneficieze de programul Rabla sunt:

I. Depunerea unei cereri de finantare la Administratia Fondului pt Mediu. Documentele necesare intocmirii dosarului de finantare se gasesc pe site-ul www.afm.ro

    Nota : persoana juridica se prezinta cu masina la REMAT NUMAI dupa publicarea aprobarii dosarului sau de catre AFM pe site-ul www.afm.ro.

II. Prezentarea la dealerul auto validat (la alegere, in functie de tipul de masina dorit).

III. Predarea la valorificatorul autorizat a autovehicului uzat pentru eliberarea certificatului de distrugere : SC REMAT VEST SA cu adresa: Str. Barsanesti, nr. 23, sector 6, Bucuresti cu urmatoarele:

  • Actul de identitate a persoanei imputernicite/delegate sa predea spre casare autoheviculul uzat, in termen de valabilitate, in original si copie simpla xerox.
  • Actul de imputernicire/delegare a persoanei care preda spre casare autovehiculul uzat, in original si copie xerox.
  • Documentele de identificare a proprietarului (dupa caz, actul de infiintare, certificatul de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor, certificatul de inregistrare in registrul comertului, insotit de certificatul de inregistrare fiscala), in copii certificate “conform cu originalul”.
  • Certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in original si copie.
  • Cartea de identitate a autovehiculului uzat, in original si copie.
  • Actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regime permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care, din certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat.
  • Daca anul inmatricularii inscris in cartea de identitate este anterior anului fabricatiei, se considera an de fabricatie anul inmatricularii.
  • Aviz de insotire a marfii.
  • Proces verbal casare mijloc fix, copie simpla.