Persoane fizice

Pasii de urmat de catre proprietarii – persoane fizice – de vehicule mai vechi de 8 ani, care doresc sa beneficieze de programul Rabla sunt:

I. Prezentarea proprietarului/mostenitorului la dealerul auto validat (la alegere, in functie de tipul de masina dorit).

II. Dupa acceptul din partea A.F.M.-ului, prezentarea la SC REMAT VEST SA (intr-un interval care sa nu depaseasca 20 de zile de la data primirii acceptului) cu urmatoarele:

 • ACT IDENTITATE PROPRIETAR � original + copie simpla xerox;
 • CERTIFICAT DE INMATRICULARE MASINA (talonul) – original + copie legalizata (nu se accepta copie conform cu originalul eliberata de politie)
 • Cartea de identitate a masinii – original + copie legalizata;
 • Act doveditor eliberat de serviciul permise de conducere si inmatriculare auto, in original, pentru cazul in care din talon si cartea de identitate a masinii nu rezulta:
  • anul fabricatiei;
  • anul primei inmatriculari;
  • categoria autovehiculului.
 • Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta proprietarul si este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in original.
 • Si, Dupa caz:
 • Certificat de mostenitor – original + copie legalizata
  • Atunci cand certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara prezentarea unei procuri notariale, in original, prin care persoana care preda autovehiculul este expres mandatata sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul Programului, in numele, pe seama si in interesul tuturor comostenitorilor, in vederea: predarii si radierii autovehiculului, obtinerea tichetului valoric, si dupa caz inscrierea la un producator validat si achizitionarii autovehiculului nou sau instrainarii tichetului valoric catre o alta persoana fizica cu domiciliul ori resedinta in Romania.
 • Decizia emisa de catre autoritarea tutelara competenta teritorial, in original si copie legalizata, in cazul mostenitorului/comostenitorului minor din care sa rezulte ca reprezentantul legal al minorului (parinte sau tutore) este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul Programului, in numele, pe seama si in interesul minorului.
 • Decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta, in original si copie legalizata, in cazul persoanei pusa sub interdictie/asupra careia a fost instituita curatela potrivit prevederilor legale in vigoara,din care sa rezulte ca tutorele ori curatorul este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul Programului, in numele, pe seama si in interesul persoanei ocrotite.
 • Certificat de casatorie/actul administrativ eliberat de catre autoritatea competenta, care atesta schimbarea/modificarea numelui, in original si copie legalizata;
 • Documentul care atesta schimbarea/modificarea domiciliului, eliberat de catre autoritatea competenta, in situatia in care adresa de domiciliu inscrisa in actul de identitate nu corespunde cu adresa  inscrisa in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, in original;
 • Procura notariala, prin care proprietarul mandateaza o alta persoana, ca in numele, pe seama si in interesul sau sa predea, sa radieze autovehiculul uzat, sa obtina tichetul valoric si dupa caz sa se inscrie la un producator validat, in original

III. Prezentarea la Politie, Serviciul Inmatriculari, pentru radierea autoturismului.

IV. Intoarcerea la dealerul auto, intr-un interval care sa nu depaseasca 20 de zile de la obtinerea acceptului din partea A.F.M.